Napište nám

Daně . Účetnictví . Mzdy

" Naší prvořadou snahou je Vám daňové a účetní záležitosti co nejvíce usnadnit a přispět našimi zkušenostmi k tomu, abychom budovali Vaši spokojenost a navázali společnou dlouhodobou spolupráci. "

O nás

01.

Sídlíme v Hradci Králové a poskytujeme kompletní služby v oblasti daňového poradenství, zpracování mezd, vedení účetnictví a v neposlední řadě ekonomické a organizační poradenství. Služby poskytujeme a nabízíme pro široké spektrum podnikatelských subjektů a odvětví. Na trhu jsme již od roku 1998 a za tu dobu jsme si vybudovali rozsáhlou základnu, dnes s více než 180 klienty.

02.

Soubor našich klientů tvoří široké spektrum subjektů. Od běžných živnostníků a řemeslníků, přes gastro průmysl, maloobchody a velkoobchody až po developerské nebo průmyslové společnosti, či holdingy.

Ke všem klientům přistupujeme individuálně dle jejich potřeb a z toho důvodu je možnost spolupráce variabilní. Může se např. jednat pouze o pravidelnou kontrolu Vámi vedené evidence a zpracování daňových záležitostí nebo o komplexní zastřešení účetní, mzdové a daňové agendy.

03.

Pro klienty zároveň zpracováváme pravidelné aktuality z oblastí změn daňových, účetních a mzdových předpisů. Každý rok taktéž pořádáme firemní setkání pro klienty, kde je zhodnocen předešlý rok spolupráce a zároveň jsou zde prezentovány plánované legislativní změny a připomenuty veškeré důležité nezbytnosti, které by každý podnikatel a subjekt měl vědět.

Poskytované služby

Daňové poradenství

Poskytujeme právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. Zároveň jsme schopni Vám zajistit daňovou supervizi nad procesem zpracování daní. Na základě smlouvy a plné moci zpracujeme daňová přiznání, registrace a přehledy, včetně podání u jednotlivých institucí. Zároveň Vás před správcem daně plně zastoupíme ve všech daňových řízeních nebo případných sporech.

Vedení účetnictví a daňové evidence

Na základě smlouvy s klientem a jeho podklady zajišťujeme kompletní vedení účetnictví, případně daňové evidence. V případě potřeb máme k dispozici i partnery z oblasti Auditu nebo Právních kanceláří. Mimo klasického zpracování účetnictví poskytujeme i služby v podobě účetního controllingu a účetního poradenství včetně školení pracovníků v této oblasti, účetní metodiky nebo rekonstrukcí účetnictví. Rádi Vám tak pomůžeme i s otázkami oběhu a zpracování dokladů, oceňování nebo evidence majetku, či nastavení interní účetní agendy.

Zajištění mzdové agendy

Poskytujeme kompletní mzdové zpracování, včetně zastoupení a styku s úřady. Zajistíme také veškeré přihlášky a odhlášky zaměstnanců, včetně výpočtu mezd, přípravy příkazů k úhradě jednotlivým zaměstnancům nebo zpracování ročních zúčtování daně. Jsme schopni Vám v této oblasti ulehčit mnoho práce, abyste své síly mohli směřovat k růstu a fungování Vaší společnosti. Zároveň, stejně jako u předchozích služeb, poskytujeme kompletní mzdové poradenství včetně zpracování pravidelných aktualit z této oblasti

Název Předmět E-mail Zpráva Souhlasím se smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů Odeslat

Kontakt

MV Data s.r.o.
IČ: 288 25 209
DIČ: CZ28825209

Bc. Martin Vypcálek
daňový poradce č. 2934

Ing. Petr Dvořák
daňový poradce č. 5612

Dvorská 256/4, 503 11 Hradec Králové

491 619 025
491 514 993

vycpalek@mvdata.cz
dvorak@mvdata.cz